MUSIKK

ROM

HOLMLIA

Holmlias eneste lydisolerte og tilrettelagte musikkrom!

Til øving, undervisning, arbeid og musikklek.

Fullt utstyrt med backline og PA.

To velutstyrte musikkrom

Utleie av øve- og arbeidsrom på dagtid

Musikkundervisning for barn og unge

Frivillige kulturgrupper for barn og unge

Fra hybel til musikkrom. Historie, støttespillere, drift og presseklipp