Frivillig kulturliv


Det frivillige kulturlivet for barn og unge på Holmlia er blant de som bruker musikkrommene mest! Her er det jevnlig deilig vellyd fra bandøvelser, workshops, kurs, egenøving og undervisning.

MusikkromHolmlia skal være en musikalsk boltreplass for bydelens barn og unge!

Ta kontakt på post@musikkromholmlia.no