Priser

Stort rom

Priser - Stort rom

  • 1 tidssone pr. uke (2,5 timer): Kr. 650,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 65,- kr. pr. klokketime).

  • 2 tidssoner pr. uke (2 x 2,5 timer): Kr. 1100,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 55,- kr. pr. klokketime).

  • 3 tidssoner pr. uke (3 x 2,5 timer): Kr. 1350,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 45,- kr. pr. klokketime).

  • 4 tidssoner pr. uke (4 x 2,5 timer): Kr. 1600,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 40,- kr. pr. klokketime).

Kveld (kl. 19-2230): Kr. 980,- pr. mnd. (tilsvarer 70,- kr. pr. klokketime).


Drop in: Kr. 100,- pr. klokketime.

Sommerstengt i juli (evt. bruk etter avtale).

Ønsker du en annen ordning, f.eks. hver 14. dag? Ta kontakt, så finner vi en løsning.

Lite rom

Priser - Lite rom

  • 1 tidssone pr. uke (2,5 timer): Kr. 550,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 55,- kr. pr. klokketime).

  • 2 tidssoner pr. uke (2 x 2,5 timer): Kr. 900,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 45,- kr. pr. klokketime).

  • 3 tidssoner pr. uke (3 x 2,5 timer): Kr. 1150,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 38,- kr. pr. klokketime).

  • 4 tidssoner pr. uke (4 x 2,5 timer): Kr. 1350,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 34,- kr. pr. klokketime).

Kveld (kl. 19-2230): Kr. 840,- pr. mnd. (tilsvarer ca. 60,- kr. pr. klokketime).


Drop in: Kr. 80,- pr. klokketime

Sommerstengt i juli (evt. bruk etter avtale)

Ønsker du en annen ordning, f.eks. hver 14. dag? Ta kontakt, så finner vi en løsning.