Vilkår og regler

Vilkår og romregler for leietakere og brukere hos MusikkromHolmlia

 1. Det er ikke lov med mat og drikke på Musikkrommene.

 2. Leietager/bruker står ansvarlig for utstyret og inventar i brukertiden, og det kan kreves økonomisk erstatning for skader som skyldes uvettig bruk / hærverk eller skader oppstått som følge av brudd på vilkår og romregler. Dette gjelder ikke skader som oppstår som følge av materialtretthet / normal slitasje.

 3. Alt utstyr skal stå på sine faste plasser, og aldri fjernes fra sine respektive rom.

 4. Feil eller mangler på utstyr og inventar rapporteres umiddelbart til post@musikkromholmlia.no

 5. Leietager/bruker har ansvar for at utgangsdør er låst.

 6. Leietager/bruker har ansvar for at de personer som slippes inn på musikkrommet forholder seg til vilkårene.

 7. Det er ikke lov med noe form for alkohol eller andre rusmidler i lokalene.

 8. Når rommene forlates, skal:

  1. Alt utstyr være avslått

  2. Rommet være ryddig og ordentlig, med utstyr på sin faste plass (f.eks. mikrofoner og kabler i egne hyller).

  3. Rommet være låst

 9. Private eiendeler og utstyr skal lagres i tildelt skap. Utover dette er det ikke mulig å lagre privat utstyr.

 10. Ved inngått leieavtale får leietaker tilgang til rommene til avtalte tidssoner via mobilappen "Salto KS" som fungerer som døråpner.

 11. Leietakere og brukere forplikter seg på å overholde sine tildelte tidssoner, og forlate rommene når avtaletiden er utgått.

 12. Faste leietakere og kulturskolelærere får tilgang til ett låsbart skaprom i gangen via egen kode.

 13. Rommene er i utgangspunktet sommerstengt i juli. Hvis ønske om bruk, gjøres egen avtale.

 14. Faste avtaler faktureres månedlig. Drop-in faktureres fortløpende.

 15. Faste leieavtaler har gjensidig 30 dagers oppsigelsesfrist.

 16. Brudd på vilkår og romregler vil ikke aksepteres, og kan gi grunnlag for umiddelbar oppsigelse av leieavtale.

Vilkår og romregler gjelder for alle brukere.